Certificeret Hosting

Du kan trygt outsource din it-drift til os.

Vi lever op til dine forventninger!

Brancheforeningen for it-hosting

Som certificeret medlem af branceforeningen, har vi dokumentation for at kunne leve op til markedets forventninger til en seriøs og kvalitetsbevidst it-hoster.

JDM var i 2011 med til at stifte brancheforeningen for it-hosting virksomheder i Danmark, og vi var blandt de første, der modtog foreningens kvalitetsmærke, Cloudcertifikatet (Tidligere kaldet HostingCertifikatet).

Foreningens formål er at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for it-hosting og at gøre det lettere for kunder at gennemskue kvalitet og sikkerhed. Alle førende hostingudbydere i Danmark er en del af brancheforeningen, og dermed er Cloudcertifikatet blevet branchens vigtigste bevis på kvalitet.

Cloudcertifikatet

Cloudcertifikatet er et kvalitetsmærke, som bygger på særlige retningslinjer og certificering. Det hjælper dig med at vælge den bedste hostingløsning. Samtidig gør Cloudcertifikatet det muligt for it-hostere at dokumentere deres kvalitet.

Cloudcertifikatet er en gennemarbejdet løsning på, hvad kvalitetshosting er, og hvordan det dokumenteres. Certifikatet gives kun til it-hostere, som kan dokumentere at de har styr på forretningen.

Bliv kontaktet af en ekspert

Når du vælger en leverandør med Cloudcertifikatet, får du vished på specielt tre områder:

Orden i maskinrummet

Det forudsættes, at hosteren har beskrevet sine processer ud fra regelsættet i ISO27002-standarden, og at beskrivelserne og processerne bag bliver revideret af en uafhængig autoriseret revisor med speciale i it.

Styr på økonomien

Det forudsættes, at hosterens økonomi og forsikringsforhold er solide, og at der ikke skyldes penge til det offentlige. Dette valideres også af uafhængig revisor.

Årlig fornyelse

Det forudsættes at hosteren gennemgår en årlig certificeringsproces. Det er din garanti for, at leverandøren til stadighed har styr på kvaliteten. Desuden vil kravene for at opnå Cloudcertifikatet løbende blive skærpet så kvaliteten fortsat står mål med udviklingen.

Bliv kontaktet af en ekspert

Sikkerhedsbeskrivelse

icon_fysisk-sikring

Fysisk sikring

For at sikre mod tyveri, indbrud og hærværk er faciliteter udstyret med alarm og adgangskontrol. Både internt og eksternt overvåges området af videokameraer med bevægelsesdetektorer. Selve datacentret har ingen vinduer, og adgang kan kun ske gennem dobbelt dørsluse.

icon_stroemforsyning

Strømforsyning

Der er etableret nødstrømsanlæg med batteri (UPS) og dieselgenerator, så datacentrene kan forsynes med strøm i ubegrænset tid. Anlægget serviceres og kontrolleres jævnligt, og dieselgenerator afprøves i reel drift.

icon_koeling

Køling

Kølingsanlæg består af fuldt ud redundant system, så eventuelle fejl på et anlæg ikke forstyrrer driften. Temperatur og luftfugtighed overvåges løbende.

icon_brandsikring

Brandsikring

Datacentret er forsynet med et fintfølende brandalarmeringssystem, der består af snifferanlæg og ionmeldere. Disse analyserer luften forskellige steder i centret og adviserer om f.eks. røgudvikling og åben ild. Datacentret er forsynet med inergenanlæg, der kvæler ilden uden at ødelægge dataudstyret.

icon_internetforbindelse

Internetforbindelse

Datacentret forsynes med internet via redundant linjeføring af separat fremførte fiberkabler. De centrale firewall-løsninger er redundante, og der foretages jævnligt afprøvning af den redundante opsætning.

icon_backup

Backup

JDM håndterer backup og genskabelse af alle nødvendige servere inkl. hardware, software og backup-medier, så data til hver en tid er sikret. Data kopieres desuden dagligt til et sekundært datacenter.

icon_overvaagning-doegnberedskab

Overvågning og døgnberedskab

Alle kritiske services overvåges automatisk, og ved fejl sendes alarm via sms til vores vagtberedskab. Beredskabet er aktivt døgnet rundt, året rundt.

icon_uafhaengig-revision

Uafhængig revision

JDM tager sikkerhed alvorligt. Derfor samarbejder vi med et uafhængigt revisionsselskab, der jævnligt og med udgangspunkt i ISO27002 kontrollerer vores systemer, politikker og arbejdsgange.

Bliv kontaktet af en ekspert

JDM

”Jeg er stolt over, at vi igen i år har fået CloudCertifikatet. Vi har altid prioriteret orden i sagerne og Cloudcertifikatet dokumenterer troværdigheden af vores ydelser.”

Jacques D. Møller

Direktør

JDM er certificerede eksperter

JDM Gold Partner

Højeste kompetence- og ekspertiseniveau.

JDM Solutions Master

Microsoft-certificeringer på højeste niveau.

Certificeret Hosting.

Vores viden betyder, at vi forstår dine problemstillinger og har kompetencerne til at give dig præcis den it-løsning, du har brug for.