fbpx

Giv dit udtjente it-udstyr nyt liv, og donér overskuddet til et godt formål

Har du også samlet dit udtjente it-udstyr i skabe og skuffer på kontoret?
Du er ikke den eneste. Initiativet Grønne Hjerter har til formål at få ryddet ud i bunkerne, give udstyret nyt liv og samtidig gøre en forskel for børn som har brug for det.

Det er gratis for danske virksomheder
at blive en del af Grønne hjerter

Dit udstyr får nyt liv,
og du gør en forskel

Grønt og hjerteligt koncept

Initiativet Grønne Hjerter er en ny form for genbrug af udtjent it-udstyr. Vi sørger for at dit udstyr får nyt liv, og donerer overskuddet.

Sikker sletning

Dit it-udstyr slettes gennem en certificeret proces og slettes i overensstemmelse med GDPR-regulativer.

Nyt liv

Hvis dit it-udstyr kan upcycles og anvendes igen af andre, bliver udstyret rengjort og istandsat af certificeret personale.

Sikker transport

Hvis du har en større mængde udtjent it-udstyr, kan du bestille et sikret bur, som er låst under transport.

FN Verdensmål

Ved at give dit udstyr nyt liv, er du med til at tage ansvar for dit forbrug og i samme ombæring hjælpe børn.

Begræns Co2

Ved at give dit udstyr nyt liv, spares produktionen af en ny enhed. En ny computer udleder 331kg CO2 under fremstilling.

Donér overskud

En overraskende stor del af dit it-udstyr kan genanvendes og sælges videre. Overskuddet fra dette salg doneres til Julemærkefonden.

Sådan fungerer grønne hjerter

1. Indlevering af udstyr

Du kan levere dit udtjente it-udstyr på vores kontor i Odense. Efterfølgende indleverer vi løbende udstyret til vores samarbejdspartner, som via en certificeret proces sletter alt data på dine enheder i overensstemmelse med GDPR-regulativer og internationale standarder.

2. Vurdering og rapportering

Dit udstyr vurderes, rengøres og hvis nødvendigt repareres det. Der udarbejdes en sletningsrapport indeholdende serienummer som beviser komplet sletning af dine enheder.

3. Opkøb og donation

På baggrund af vurderingen udregnes værdien af dit udstyr. Dit udstyr opkøbes til den oplyste værdi og værdien doneres til Julemærkefonen. Du modtager en erklæring på at dit udstyr er blevet håndteret, og at overskuddet er blevet doneret.

Certificeret sletnings proces

Alle data slettes med udgangspunkt i en certificeret proces og ud fra alle gældende regulativer i sikrede miljøer. Alt datasletning og behandling af udstyr foregår i Danmark. Når sletningen er foretaget, skabes et slette-certifikat, der dokumenterer korrekt håndtering af datasletning på jeres udstyr. Det er dit bevis for, at jeres virksomhed følger GDPR-regelsættet.

Dit udstyr genanvendes og får nyt liv

Dit udtjente udstyr kan måske bruges af andre. Dit udtjente udstyr bliver rengjort og repareret, så det igen kan anvendes. Hvis udstyret ikke kan sælges direkte, bliver så meget som muligt genanvendt i form af reservedele. Oftest sælges udtjent udstyr til andre lande i Europa, hvor det anvendes i flere år frem.

Sikker transport fra start til slut

Du kan indlevere dit udtjente it-udstyr på flere måder. Ved større mængder foregår transporten fra jer eller os via et sikret bur, som ikke kan åbnes, før det ankommer til et godkendt behandlingssted. Ønsker du at donere mindre mængder, kan det indleveres på vores kontor i Odense. Alternativt kan du kontakte os, så finder vi en løsning.

Det miljøvenlige valg

I EU alene skrottes der hver dag 160.000 bærbare computere. Fremstillingen af en ny computer bruger omkring 190.000 liter vand. Hvis man kan forlænge levetiden af it-udstyr, mindskes de negative miljøpåvirkninger betydeligt. Ved at forlænge levetiden for eksempelvis en bærbar computer, spares 144 kg CO2 og 442 kg materiale.

Donér overskuddet og hjælp Julemærkefonden

Dit udtjente udstyr har stadig værdi. Efter udgifter til transport, behandling og sletning er der ofte stadig penge i overskud.

Dette overskud doneres direkte til Julemærkefonden, som driver de fem Julemærkehjem. På Julemærkehjemmene hjælper de hvert år op mod 1.000 børn ud af mobning, ensomhed og mistrivsel, og deres arbejde er kun muligt takket været donationer fra private, virksomheder og fonde.

Læs mere om deres arbejde her: Julemærkefonden

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?
Du kan med fordel booke en gennemgang af konceptet, og få svar på alle dine spørgsmål. Ellers udfylder du blot formularen herunder, så er du i gang.

Aktuel status

Siden maj 2022, hvor initiativet blev lanceret, har vi indsamlet og omsat it-udstyr, der har genereret et overskud på 60.000 kr. Penge som vi i foråret 2023 kunne donere til Julemærkefonden.

CO2 besparelse

Din donation bidrager du til en reduktion af CO2 udledning i naturen. 
Den samlede CO2 besparelse ved gennem Grønne hjerter er:

(opdateret november 2023)

Tak til

Hvorfor gør vi det?

Julemærkefonden

I over 100 år har Julemærkehjemmene hjulpet udsatte børn i Danmark. På Julemærkehjemmene lærer børn at indgå i fællesskaber, da det er forudsætningen for deres trivsel, læring og udvikling.

Der skabes en tryg hverdag for børnene, som fremmer deres fysiske og mentale sundhed, og giver børnene en oplevelse af glæde og værdighed.

Julemærkehjemmenes arbejde foregår i tæt samarbejde med barnets familie, skole og kommune.

Du kan læse mere om Julemærkefonden her

FN Verdensmål

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for en mere global bæredygtig udvikling. En af disse mål var ansvarligt forbrug og produktion.

Her har FN som fokuspunkt, at effektiv styring af fælles naturressourcer, og bortskaffelsen af giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål.

Derudover ønsker FN at medlemslande tilskynder industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Du kan læse mere om FNs verdenmål her

Foxway som samarbejdspartner

Foxway – Global Partner

Foxway håndterer transport, sletning og værdisættelse af udstyret. Desuden står de for salget af det genanvendte udstyr. Udstyr som håndteres gennem Grønne hjerter får gratis sletning i henhold til GDPR.
Læs mere om Foxway

Green Hearts

Green Hearts is an environmentally promoting initiative that we introduced in 2022 to help Danish companies dispose of their old and end-of-life IT equipment in a safe and GDPR-approved way.

The refurbished IT equipment is deleted, refurbished, and resold to other markets, and the profit from the sale is donated to charity.

Secure deletion – Your IT equipment is deleted through a certified process and deleted in accordance with GDPR regulations.

UN Global Goals – By giving your equipment new life, you are helping to take responsibility for your consumption and at the same time helping children.

New life – If your IT equipment can be upcycled and used again by others, the equipment will be cleaned and repaired by certified personnel.

Limit Co2 Emissions – By giving your equipment new life, the production of a new unit is saved. A new computer emits 331kg of CO2 during manufacture.

Safe transport – If you have a large amount of end-of-life IT equipment, you can order a secured cage that is secured during transport.

Donate profits – A surprisingly large part of your IT equipment can be recycled and resold. The profit from this sale is donated to Julemærkefonden.

How do I get started with Green Hearts?

Getting started is very simple. All you have to do is to fill out the form (In Danish) or contact us directly by sending a mail to service@jdm.dk marked “Green Hearts”.

Ofte stillede spørgsmål om konceptet Grønne hjerter

Hvordan kommer jeg i gang med Grønne Hjerter?

Det er meget simpelt at komme i gang. Det eneste du skal gøre, er at udfylde denne formular. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på service@jdm.dk (Mærke: Grønne hjerter)

Hvilket udstyr tager I ikke imod gennem Grønne Hjerter?

Brugte printere, IP-telefoni, UPS/batterier, rack-skabe, kabler, mus, tastaturer og brugt IT-udstyr, som er brugerlåst med Bios-passwords/iCloud/Autopilot eller lign. (Hvis udstyret låses op inden indlevering, modtages det)

Hvad skal vi gøre med udstyr som I ikke tager i mod?
Forbrugerrådet tænk har lavet en guide, som du kan læse her Gå til guide

Kan jeg donere til andre end Julemærkefonden?

Nej, det er desværre ikke muligt. Gennem Grønne hjerter kan overskuddet af ens udtjente it-udstyr kun doneres til Julemærkefonden.

Hvordan beregnes overskuddet Grønne Hjerter?

Ud fra FMP (fair market price) princippet. Dvs. at prisen sættes efter kvaliteten og den forventede gensalgsværdi på det brugte marked, minus evt. håndteringsomkostninger.

Hvilket udstyr kan jeg donere gennem Grønne hjerter?

Brugt men funktionelt IT-udstyr såsom bærbare, stationære PC’er, skærme, tablets, smartphones, Intel servere og computer tilbehør som fx docking stationer.

Hvilken sikkerhed har jeg for at mit udstyr håndteres korrekt?

Foxway som varetager udstyret har arbejdet med køb og salg af overskuds- og brugt IT-udstyr siden 1995. De er ISO 9001 og ISO 27001 Ceritificeret, GDPR Compliant og er godkendt af verdens førende PC-producenter. Det er din garanti for, at vi gør tingene ordentligt og med fuld respekt for alle de gældende regler.

Hvorfor doneres overskuddet til Julemærkefonden?

JDM A/S har igennem flere år støttet det arbejde som Julemærkefonden udfører. Deres arbejde er med til at hjælpe børn og deres trivsel. Julemærkefonden arbejder hele tiden for at kunne hjælpe så mange børn som muligt og i 2021 har samlet 829 børn fået hjælp på et Julemærkehjem. For JDM er det vigtigt at børn har lov til at være børn og trives. Derfor har vi valgt at støtte Julemærkefonden.  

Hvem er Foxway?

Foxway tilbyder globale, skræddersyede services indenfor håndtering af private virksomheders og offentlige institutioners brugte IT, med stort fokus på datasikkerhed, bæredygtighed, genbrug og cirkulær økonomi.  

//Test til get url
// Test til get formcapture 310523