fbpx

Den hybride arbejdsplads

Vi kan hjælpe med din hybride arbejdsplads
​​​​​​​Begrebet ”Den hybride arbejdsplads” dækker over alle de cloudbaserede løsninger og teknologier, der understøtter nutidens digitale virksomheder og medarbejdere i hverdagen. Det er en fleksibel arbejdsmodel, designet til sikkert og stabilt at kunne udføre sit arbejde effektivt, både på og uden for kontoret.

Arbejde vil aldrig blive det samme igen

Ifølge Gartner, har COVID-19 skabt varige forandringer i vores måde at arbejde på. Teknologien har længe været klar til en hybrid arbejdsmodel, hvor man både kan udføre sit arbejde hjemme eller på kontoret. Epidemien har sat skub i den udvikling.

52%

Forventer fremover at arbejde hjemme en eller flere dage om ugen.

98%

Tror at fremtidige
møder vil inkludere eksterne deltagere.

97%

Forventer at sikkerheden ved hjemmearbejde er lige så høj som på kontoret.

Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM

Gør organisationer og den enkelte medarbejder i stand til at udrette mere og opnå bedre resultater

Microsoft udvikler teknologien. Vi sætter strøm til den og hjælper dermed din virksomhed til at få fordelene ved den. Når vi omtaler ”den hybride arbejdsplads” er det dog ikke kun teknologien i sig selv, vi tænker på. Det er også vores metode til implementering, der følger Microsofts anbefalinger og tager højde for kendte fremtidsplaner (roadmaps). Så teknologien dels anvendes, som den er tiltænkt og dels nemt kan vedligeholdes, så den følger med tiden.

powerapps-uden-kompromiser

Mere fleksibilitet

Frigørelse af medarbejdere fra tid, sted og enhed, så de kan arbejde alle steder fra og via pc, smartphone eller tablet.

powerapps-uden-kompromiser

Højere sikkerhed

Tidssvarende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer data mod et stigende trusselsniveau og skærpet lovgivning (GDPR)

powerapps-uden-kompromiser

Nemmere samarbejde

Samarbejds- og kommunikationsværktøjer, der skaber sammenhængende teams og gør både teams og de enkelte medarbejdere mere effektive.

powerapps-uden-kompromiser

Smartere processer

Moderne platform til forretningsprocesser, der arbejder perfekt sammen, åbner nye muligheder og giver indsigt, søm gør forskel.

Ofte stillede spørgsmål om den hybride arbejdsplads

Fyld

Fyld

Hvorfor skal vi tage rejsen til Cloud?

For at skabe fundamentet for en moderne hybrid arbejdsplads.

Hvorfor skal vi have en hybrid arbejdsplads?

For at fremtidssikre din virksomhed. Både medarbejdere, kunder og lovgivning stiller stadig større krav. For at kunne følge med kræves tidssvarende it-løsninger. Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM giver desuden en række fordele, som kan øge din konkurrenceevne. Blandt fordelene kan nævnes mere fleksibilitet, højere sikkerhed, nemmere samarbejde og smartere processer.

Hvad er den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM?

En fleksibel arbejdsmodel
Begrebet ”Den hybride arbejdsplads” dækker over alle de cloudbaserede løsninger og teknologier, der understøtter nutidens digitale virksomheder og medarbejdere i hverdagen. Det er en fleksibel arbejdsmodel, designet til sikkert og stabilt at kunne udføre sit arbejde effektivt, både på og uden for kontoret.

Teknologi og metode
Microsoft udvikler teknologien. Vi sætter strøm til den og hjælper dermed din virksomhed til at få fordelene ved den. Når vi omtaler ”den hybride arbejdsplads” er det dog ikke kun teknologien i sig selv, vi tænker på. Det er også vores metode til implementering, der følger Microsofts anbefalinger og tager højde for kendte fremtidsplaner (roadmaps). Så teknologien dels anvendes, som den er tiltænkt og dels nemt kan vedligeholdes, så den følger med tiden.

Rettesnor for sammenhængen på tværs af cloud-løsninger
Uanset hvad vi hjælper dig med, ser vi det i en større sammenhæng. Om det er Microsoft 365 eller Azure, som fundament for højere sikkerhed eller mere fleksibilitet. Om det er Dynamics 365, Power Platform eller cloudwork, som platform for smartere processer eller bedre forretningsoverblik. Eller om det er Microsoft Teams som platform for nemmere samarbejde, så er ”den hybride arbejdsplads” den rettesnor, der binder det hele sikkert sammen.

Hvad kan vi opnå ved at få mere fleksibilitet i vores it-løsning?

En af fordelene ved den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM er mere fleksibilitet. Det betyder at medarbejdere kan frigøres fra tid, sted og enhed, så de kan arbejde alle steder fra og via den enhed de foretrækker fx pc, smartphone eller tablet. Se flere fordele her.

Hvad kan vi opnå ved at få højere sikkerhed i vores it-løsning?

En af fordelene ved den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM er højere sikkerhed. Det betyder at du kan få tidssvarende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer data mod et stigende trusselsniveau og skærpet lovgivning (GDPR). Se flere fordele her.

Hvad kan vi opnå ved at få nemmere samarbejde i vores it-løsning?

En af fordelene ved den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM er nemmere samarbejde. Det betyder at du får adgang til moderne samarbejds- og kommunikationsværktøjer, der skaber sammenhængende teams på tværs af fysisk placering og gør både teams og de enkelte medarbejdere mere effektive. Se flere fordele her.

Hvad kan vi opnå ved at få smartere processer i vores it-løsning

En af fordelene ved den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM er smartere processer. Det betyder at du kan få adgang til en moderne cloud-baseret platform til forretningsprocesser, fx ERP med Business Central, CRM med Customer Engagement eller forretningsindsigt med Power BI, der arbejder perfekt sammen med de øvrige Microsoft cloud-løsninger og kan sikres tilsvarende mod cyberkriminalitet. De moderne platforme åbner for helt nye muligheder, der kan gøre dine processer smartere og mere effektive. Se flere fordele her.

Hvilke licenser kræves?

Hele din forrentning og alle dine ønsker kan understøttes af de mange cloud-tjenester i Microsofts cloud-økosystem, som er grundlaget for den hybride arbejdsplads. Tredjepart leverandører bidrager desuden til økosystemet med løsninger, der udvider Microsofts funktioner og giver øget værdi.

Dine ønsker og behov afgør hvilke licenser, der kræves for at understøtte netop din forretning. Den typiske virksomhed anvender en kombination af Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 (Business Central og eller CRM) og i stadig stigende grad ser vi at Microsoft Power Platform (herunder Power BI) og cloudwork tages i anvendelse.

Af typpiske trejdepartsudvidelser kan nævnes fx Mailsignatur, Continia, Click Dimensions, Printix og Heimdal.

Hvordan kommer vi i gang?

For at komme i gang med den hybride arbejdsplads og en sikker rejse til cloud, skal du blot kontakte os for en indledende dialog. Sammen afdækker vi dine behov og kan tilbyde den hybride arbejdsplads enten som enkeltstående projekter i takt med din parathed eller som en færdig køreklar all-inclusive løsning til fast pris og uden opstartsgebyr.

Vil du også have en holdbar og fremtidssikret løsning med den hybride arbejdsplads?

Kontakt os i dag for en uforpligtende demo af mulighederne i den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM.

En JDM-medarbejder vil tage kontakt til dig for at aftale et tidspunkt for et demo- og rådgivningsmøde

Mere fleksibilitet

Kender du disse bekymringer?

 •  Kan jeg tiltrække kvalificeret arbejdskraft?
 •  Er data på mine medarbejders mobile enheder sikret godt nok?
 •  Går jeg glip af besparelser ved fx ikke at afholde videomøder, fremfor fysiske?

Mere fleksibilitet – 5 konkrete forhold at være opmærksom på

Et fleksibelt arbejdsmiljø øger både produktivitet og tilfredshed. Derfor har dine teammedarbejdere brug for moderne løsninger, der fungerer lige så godt eksternt som internt, så indhold og ideer kan strømme sikkert og uhindret mellem parterne. Overvejer du ny it-løsning bør du bl.a. være opmærksom på følgende:

Fyld

Fyld

1 - FASTHOLD OG TILTRÆK DYGTIGE MEDARBEJDERE (OGSÅ UDENFOR NÆROMRÅDET)

Kampen om de gode medarbejdere bliver ikke lettere med tiden og den unge generation anvender teknologi på en ny og mere intuitiv måde. Med moderne teknologier som fx onlinemøder, mobil kontortelefoni og teambaseret samtale- og samarbejdsfora behøver man ikke nødvendigvis sidde sammen for at opnå et godt samarbejdsklima og følelse af fællesskab.

2 - SPAR PÅ REJSEAKTIVITET OG LOKALEOMKOSTNINGER

Når du ikke altid behøver at være fysisk sammen med dem du samarbejder med, vil rejseaktivitet kunne reduceres. Et møde med fx kollegaer og/eller kunder kan klares online og endda optages og distribueres efterfølgende. På sigt kan det også betyde at du får brug for færre fysiske mødelokaler og kontorarbejdspladser.

3 - MOBILITET OG DATA I SKYEN STILLER STØRRE KRAV TIL SIKKERHED

Et traditionelt forsvar, der danner en beskyttende ring om den fysiske arbejdsplads fx i form af en firewall, backup og klassisk antivirus på pc’ere, er ikke længere nok. Sikkerhed skal ses i et bredere perspektiv hvor der, foruden klassisk sikkerhed, også tages hensyn til enheder, data og identitet. Eksempler herpå er betinget adgang, multifaktorgodkendelse og moderne malwarebeskyttelse.

4 - STYRING AF ENHEDER OG APPLIKATIONER BLIVER EN STADIGT STØRRE OG VIGTIGERE OPGAVE

I en verden der bliver mere og mere mobil, bliver administrationen af privat- og virksomhedsejede enheder tilsvarende mere kompleks. For at øge produktiviteten og holde data sikre, på tværs af enheder og styresystemer, er der brug for en nem måde at styre enheder og applikationer, så også mobile enheder fx pc og smartphones, holdes opdaterede når de er på farten.

5 - I”ÆGTE” MOBILE ENHEDER ØGER EFFEKTIVITETEN (NEXT-GENERATION)

Den frihed, der opnås med en moderne og mobil it-løsning, øger produktiviteten uanset hvilke enheder dine medarbejdere anvender i dag. Ønsker du at øge effektiviteten endnu mere, bør du se på mobile pc-enheder med next-generation egenskaber fx handyness, berøringsskærm, digital pen, simkort og lang batterilevetid. Microsoft Surface er eksempel på next-generation enheder.

Få tilsendt brochure om den hybride arbejdsplads og mere fleksibilitet.

Højere sikkerhed

Kender du disse bekymringer?

 •  Lever mit sikkerhedsniveau op til GDPR-lovgivningen?
 •  Hvad gør jeg, hvis jeg en dag bliver udsat for angreb?
 •  Var det fornuftigt at spare sikkerhedsydelserne, da jeg valgte min nuværende løsning?

Højere sikkerhed – 5 konkrete forhold at være opmærksom på

At forholde sig til moderne it-sikkerhed kan være omfattende. Vores anbefaling er derfor at starte med de lavt hængende frugter, der hurtigt kan give en væsentlig forbedring og samtidig igangsætte en proces, der på længere sigt fører til det samlede sikkerhedsniveau, som ledelsen ønsker. I den proces er her nogle udvalgte eksempler på forhold du bør være opmærksom på:

Fyld

Fyld

1 - LOVGIVNINGEN I FORHOLD TIL IT-SIKKERHED

I forbindelse med GDPR er datatilsynet blevet pålagt at foretage løbende tilsyn med virksomheders it-sikkerhedsniveau. Det betyder at du skal kunne dokumentere at du har styr på sikkerheden. Der er desuden fastlagt langt større rammer for udstedelse af bøder og erstatningsansvar. Selskabsloven stiller også krav til risikostyring og gør ledelsens repræsentanter personligt ansvarlige over for kapitalejerne.

2 - DEN AKTUELLE TRUSSELSVURDERING ER MEGET HØJ

Myndighederne (Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed) vurderer at cybertruslen mod Danmark er meget
høj og at cyberangreb er en af de største trusler mod danske interesser generelt. Både offentlige institutioner og private
virksomheder er mål for øget cyberkriminalitet. Du kan læse den aktuelle vurdering på jdm.dk/beskyttelse-mod-cybercrime.

3 - VIL DU SÆTTE SIKKERHED PÅ SPIL FOR BILLIGERE LICENSER?

Microsoft udbyder løsninger i flere udgaver og prisniveauer, så de appellerer til flere typer virksomheder og beslutningstagere. I moderne cloudløsninger er det dog ofte sikkerheden, der gås på kompromis med, når der vælges en billigere udgave. Microsoft 365 Business Premium, E3 eller E5 anbefales som fundament for en sikker it-løsning.

4 - RANSOMWARE ER ET HYPPIGT OG STORT PROBLEM

En cryptolocker ransomware kan ramme alle dine filer og dokumenter på få sekunder med uoverskuelige konsekvenser til følge. Det er et hyppigt problem, som JDM hjælper virksomheder med. Effektiv beskyttelse mod ransomware kræver flere indsatser og giver derfor et generelt sikkerhedsløft i organisationen. Det er derfor et godt sted at starte.

5 - IT-SIKKERHED ER EN VEDVARENDE PROCES

Det er en god idé at få lavet en sikkerhedsgennemgang og implementere de anbefalede løsninger. Dog kan det ikke stå alene.
Det anbefales at foretage risikovurdering mindst en gang årligt og at sørge for at der løbende holdes øje med de etablerede
sikkerhedsløsninger, så du kan være tryg ved at de virker efter hensigten. Vi anbefaler en sikkerhedsaftale.

Få tilsendt brochure om den hybride arbejdsplads og højere sikkerhed.

Nemmere samarbejde

Kender du disse bekymringer?

 •  Har jeg styr på hvor alle virksomhedens filer er?
 •  Kan medarbejderne ved en fejl sende vigtige dokumenter til eksterne?
 •  Har jeg forældede udgaver af fx handels- og betalingsbetingelser liggende i diverse mapper?

Nemmere samarbejde – 5 konkrete forhold at være opmærksom på

Det er en fordel at teams nemt kan oprettes af medarbejderne selv og at Microsoft Teams også kan integrere fx møder og telefoni. Det effektiviserer samarbejdet. Det udløser dog også en administrativ opgave med at designe, overskue og beskytte den samlede datamængde og drive de bagvedliggende services. Her er udvalgte eksempler, som du bør være opmærksom på:

Fyld

Fyld

1 - STRUKTUR ELLER ANARKI – ELLER EN VELOVERVEJET BLANDING AF BEGGE DELE?

Ved brug af Grupper og Teams vil der være mange dataejere og isolerede dataområder. Også i mindre virksomheder. Det styrker produktiviteten at samarbejdsfora hurtigt kan oprettes og at data nemt kan deles. Det kan dog være svært, især for nye medarbejdere, at overskue eller effektivt fremsøge relevante data uden struktur. En fælles startside (portal) kan være samlingspunkt for hele organisationen, uanset størrelse. Herfra kan der navigeres sikkert på tværs af dataområder og andre væsentlige informationer for organisationen.

2 - ØNSKER DU DELING AF ORGANISATIONENS VIGTIGE DATA – OGSÅ MED EKSTERNE?

Vil du tillade at alle kan dele alt med alle – også eksternt? Eller vil du ikke tillade at nogen kan dele noget med nogen? Førstnævnte er typisk for risikabelt og sidstnævnte for restriktivt. Hvor sætter du grænsen? Og hvordan kontrollerer og håndhæver du det? Når dataområder ejes af tilfældige medarbejdere, øges risikoen for fejl, fx data som deles, slettes eller går tabt ved fratrædelser. Derfor er der typisk behov for mere kontrol og styring af ejerskab for udvalgte dataområder.

3 - KLASSISK STIFINDER ELLER ONLINE ADGANG TIL FILER OG SKABELONER?

Når filer gemmes i Microsoft Teams, kan de tilgås online via en browser eller Teams klienten. Den klassiske stifinder kan også anvendes. Det kan dog generelt ikke anbefales, bortset fra visse filtyper, som er nemmere at arbejde med via stifinder. Hvordan skelner du? Og hvordan sikrer du nem adgang til fælles opdaterede Office-skabeloner, så nye dokumenter skabes i tråd med virksomhedens stil, logo m.m.

4 - FRIHED OG KONTROL OVER TELEFONI

Ønsker du at integrere telefoni med Microsoft Teams og dermed udfase din eksisterende telefonløsning? Så skal du bl.a. tage stilling til om du ønsker integration direkte via en teleoperatør og dermed låses fast af de muligheder og kontrakter, der tilbydes i det regi. Eller om du hellere vil have frihed til at vælge blandt operatører og selv have kontrol over fx integrationen, telefonkøer, beskeder og telefonløsningen generelt. Med Microsoft Teams kan du frigøres fra et bestemt teleselskab.

5 - LØBENDE KONTROL OG TILPASNING AF MØDE-, VIDEO- OG TALEKVALITET

Hvis oplevelsen af onlinemøder forstyrres af fx dårlig lyd- eller billedkvalitet, opnås ikke den ønskede effekt. Problemer skyldes typisk fejl, mangler eller forkert dimensionering af enheder (fx headset) eller netværket. For at øge tilfredsheden og dermed anvendelsen, er der brug for en metode til at opdage og løse eventuelle problemer. Desuden er indsigt i hvem og hvor mange, der rent faktisk bruger onlinemøder vigtig for at kunne følge op på om der sker besparelser på fx rejseaktiviteter.

Få tilsendt brochure om den hybride arbejdsplads og nemmere samarbejde.

Smartere processer

Kender du disse bekymringer?

 •  Går jeg glip af åbenlyse forbedringer, da jeg ikke har overblik over mine processer?
 •  Har vi bygget vores processer på et forældet fundament?
 •  Får jeg det bedste ud af fx mit dyre CRM- eller ERP-system?

Smartere processer – 5 konkrete forhold at være opmærksom på

At vælge moderne cloudbaserede værktøjer til salgs- og økonomistyring kan virke uoverskueligt. Måske tænker du at din eksisterende CRM eller ERP er for kompleks at modernisere. Det behøver det ikke at være. Du kan eventuelt starte i det små, ved at løfte enkelte processer, der giver umiddelbar værdi. Overvejer du ny forretningsløsning bør du fx være opmærksom på følgende:

Fyld

Fyld

1 - SMART INTEGRATION TIL BÅDE INTERNE OG EKSTERNE SYSTEMER OG DATA

Når dine værktøjer og data lever i skyen, bliver du ikke begrænset af fx firewall og fjernskrivebord. Dine apps kan være tilgængelige på alle dine enheder og data kan flyde frit, fx fra økonomisystem til Excel. Desuden kan du gøre brug af eksterne datakilder fx ”big data” og kunstig intelligens.

2 - FLEKSIBELT FUNDAMENT FORBEREDT TIL FREMTIDEN

Klassiske økonomisystemer er baseret på software, der kun opdateres besværligt og sjældent. Når nye forretningsmæssige behov eller krav opstår, kodes det ind i den eksisterende løsning og medfører en stadig mere kompleks konfiguration i en måske ikke-tidssvarende løsning. Med en moderne løsning, baseret på Microsoft Power Platform får du adgang til et fleksibelt og altid opdateret fundament, der nemt kan skaleres og tilpasses nye behov fx vha. addon cloud-tjenester.

3 - INVOLVER FX KUNDER MED PORTALLØSNINGER TIL SELVBETJENING

Selvbetjening er en af tidens helt store emner. Du kan både spare tid, penge og give en bedre service når kunder og samarbejdspartnere kan betjene sig selv. Har du et klassisk økonomisystem er det en større opgave og muligvis usikkert at lukke eksterne ind til dine data. Power platformen er til gengæld forberedt til det og gør det nemt og sikkert at lave webportaler til selvbetjening.

4 - DU KAN VÆRE TRYG VED AT HAVE FX ERP I CLOUD, MEN DER STILLES KRAV TIL SIKKERHEDEN

Det er en fordel at data i skyen kan tilgås overalt, altid og fra alle enheder. Det kræver dog særlig beskyttelse, hvis du vil sikre at kun de der har brug for adgang, kan få adgang. Med Microsoft 365 og Modern Management får du adgang til tidssvarende sikkerhedsfunktioner, der også kan omfatte forretningsløsninger i skyen.

5 - MICROSOFT DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT ELLER CLOUDWORK?

Dynamics 365 Customer Engagement er en samling apps bygget på Power Platform, som Microsoft har udviklet og vedligeholder. De indeholder mange funktioner, som især større virksomheder kan have gavn af. Cloudwork er også en samling apps bygget på den samme Power platform og som tilbyder mange af de samme funktioner til en lavere pris. Cloudwork kan på et senere tidspunkt opgraderes til Customer Engagement, hvis behovet opstår.

Få tilsendt brochure om den hybride arbejdsplads og smartere processer.

Læs cases med den hybride arbejdsplads

Vi samler på glade og tilfredse kunder og vi gør hver dag en indsats for at levere kvalitet, der skaber værdi for dem.

Vil du også have en holdbar og fremtidssikret løsning med den hybride arbejdsplads?

Kontakt os i dag for en uforpligtende demo af mulighederne i den hybride arbejdsplads.

En JDM-medarbejder vil tage kontakt til dig for at aftale et tidspunkt for et demo- og rådgivningsmøde

Få en sikker og guidet rejse til cloud

JDM er din garanti for en sikker, guidet og vellykket rejse til cloud. Vi tager udgangspunkt i Microsofts velafprøvede metoder, som giver dig en standardiseret og anerkendt proces. Derved har du fuld tryghed for at komme rigtigt fra start og sikkert i mål.

JDM’s tilgang til cloudrejsen

Vores metode for en sikker rejse til cloud handler ikke kun om vejen mod målet. Den handler også om efterfølgende vedligehold og opdatering, der sikrer den fortsatte værdi af løsningen.

Få en hybrid og fremtidssikret arbejdsplads

Begrebet ”Den hybride arbejdsplads” dækker over alle de cloudbaserede løsninger og teknologier, der understøtter nutidens digitale virksomheder og medarbejdere i hverdagen. Det er en fleksibel arbejdsmodel, designet til at gøre medarbejderen i stand til sikkert og stabilt at kunne udføre sit arbejde effektivt, både på og uden for kontoret.

JDM’s tilgang til den hybride arbejdsplads

Uanset hvad vi hjælper dig med, ser vi det i en større sammenhæng. Derved kommer vi hele vejen rundt om jeres it-behov med fokus på fleksibilitet, sikkerhed, samarbejde og procesoptimering.

Vi er eksperter i Microsoft Cloud og specialister hele vejen rundt om den hybride arbejdsplads​

JDM er all-in på cloud. Og vi er all-in på Microsoft. Med mere end 15 års erfaring kan vi dog også stadig hjælpe med klassiske og hybride løsninger på tværs af hele Microsofts økosystem.

Pin It on Pinterest