fbpx

Den hybride arbejdsplads – Højere sikkerhed

Hvad ville du opnå hvis sikkerheden
i din it-løsning blev øget til best in class?

 • Du får adgang til moderne sikkerhedsløsninger som højner din sikkerhed.
 • Avanceret backup af hele din løsning, inkl. Microsoft 365 og Dynamics 365.
 • Aktiv scanning af dokumenter og mail der beskytter mod fx ransomware.
Få meget højere sikkerhed med den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM

Når du anvender den hybride arbejdsplads, får din virksomhed højere sikkerhed.

Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM er cloudbaseret. Det vil sige at centrale systemer og data flyttes til skyen. Når det sker, frigøres medarbejdere fra de snævre og ufleksible bånd, der hører til klassiske it-løsninger.

Den hybride arbejdsplads giver dig følgende fordele:

N

Du sikrer at din it-sikkerhed som minimum lever op til kravene i GDPR.

N

Du bibeholder en høj sikkerhed både inde og udenfor kontoret.

N

Du kan anvende avancerede og højteknologiske teknologier til at minimere angreb.

At forholde sig til moderne it-sikkerhed kan være omfattende. Vores anbefaling er derfor at starte med de lavt hængende frugter, der hurtigt kan give en væsentlig forbedring og samtidig igangsætte en proces, der på længere sigt fører til det samlede sikkerhedsniveau, som din virksomhed ønsker.

25%

af alle danske virksomheder mangler essentielle sikkerhedstiltag

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Den hybride arbejdsplads bygger på Microsoft teknologi og bruges globalt af mere end 500.000 virksomheder. Det er din garanti for en holdbar og troværdig platform.

Vil du også have højere sikkerhed med den hybride arbejdsplads?

Kontakt os i dag for en uforpligtende demo af den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM, og oplev mulighederne.

  Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

  Det får du med højere sikkerhed og den hybride arbejdsplads
  \

  Holistisk syn på sin it-sikkerhed

  Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM ser it-sikkerhed som en helhed hvor flere af virksomhedens niveauer konstant påvirker hinanden.

  Uanset størrelsen eller typen af din virksomhed, forholder vi os til dine digitale sårbarheder på tværs af virksomheden.

  Den hybride arbejdsplads håndterer it-sikkerhed i fire primære hovedområder.

  Organisatorisk sikkerhed, teknisk sikkerhed, menneskelig sikkerhed og sårbarhed.

  ORGANISATORISK SIKKERHED

  Selskabets ledelse har, ifølge selskabsloven og GDPR, ansvar for risikostyring.

  It-sikkerhed kan være en væsentlig risikofaktor. På overordnet organisatorisk niveau hjælper vi dig med at forholde dig til følgende:

  SIKKERHEDSPOLITIK – Definition og beskrivelse af en overordnet it-sikkerhedspolitik og tilhørende retningslinjer, der kan bindes sammen med ansættelseskontrakter og disciplinære sanktioner.

  RISIKOVURDERING – Løbende vurdering af den generelle it-sikkerhed og ledelsesmæssig fokus på at højne niveauet, samt dokumentation i tilfælde af datatilsynets kontrol.

  FYSISK SIKKERHED – Sikring af adgangsforhold til lokaler, bygninger og tekniske installationer.

  BEREDSKAB – Udarbejdelse og vedligeholdelse af beredskabsplaner i tilfælde af kritiske hændelser.

  TEKNISK SIKKERHED

  Et effektivt forsvar kræver, først og fremmest, de rette tekniske sikkerhedsløsninger og proaktive tjenester.

  Jo bedre løsninger, jo færre sårbarheder – og dermed mindre risiko. Vi hjælper dig med at forholde dig til følgende områder:

  NETVÆRKSBESKYTTELSE – Administration, overvågning og opdatering af netværksudstyr, der forbinder og beskytter de interne miljøer (beskyttede zoner) fx firewall, Wi-Fi og øvrigt netværksudstyr.

  ENHEDSBESKYTTELSE – Administration, opdatering og beskyttelse af servere, pc’ere og mobile enheder fx smartphones og tablets.

  DOKUMENTBESKYTTELSE – Kryptering og låsning af dokumenter og mail, så de beskyttes uanset placering samt beskyttelse af indkomne og lagrede dokumenter og mail.

  IDENTITETSBESKYTTELSE – Betinget adgang til data og multifaktorgodkendelse, så identitet bekræftes ved login fra ukendte miljøer eller enheder.

  MENNESKELIG SIKKERHED

  Uanset det tekniske forsvar vil der være situationer, hvor menneskelig adfærd kan gøre en forskel. Brugerne af virksomhedens it-systemer bør derfor klædes på til at gøre den forskel.

  Vi hjælper dig med at forholde dig til følgende:

  TRÆNING – Værktøjer og afsat tid til træning af brugerne, så de kan lære om grundlæggende it-sikkerhed fx om stærke adgangskoder, usikker Wi-Fi tilslutning m.m.

  AWARENESS – Kultur for og ledelsesmæssig opbakning til deling af viden om bedre sikkerhed fx genkendelse af mistænkelige internetsider og -links, ekstern deling af informationer m.m.

  q

  TEST AF SÅRBARHED

  Den organisatoriske, tekniske og menneskelige sikkerhed danner tilsammen rammen om det samlede it-sikkerhedsniveau.

  Er det mon godt nok til at modstå de faktiske trusler? For at få vished og for proaktivt at kunne forbedre sikkerheden, hjælper vi dig med at forholde dig til følgende:

  SÅRBARHEDSSCANNING – Led efter sikkerhedshuller ved struktureret gennemgang og kontrol af virksomhedens ydre miljøer fx internetsider, ekstern adgang til data og systemer m.m.

  PENETRATIONSTEST – Fingerede forsøg på hacking, phishing m.m. for at få en reel test af det etablerede sikkerhedsniveau fx mail til brugere, der beder om en tvivlsom handling eller bryde gennem firewall m.m.

  ANALYSE OG RAPPORTERING – Eventuelt fundne sårbarheder kan sendes som alarmer til hurtig udbedring og/eller som en samlet rapport til brug for ledelsesvurdering og opfølgning.

  Certificerede eksperter og support

  Den hybride arbejdsplads giver dig og din virksomhed mange muligheder.

  Det er vigtigt for os at du føler dig tryg i din løsning, og gør fuld brug af den.

  Vores certificerede eksperter hjælper dig med implementeringen, så du får fuld udnyttelse, og efterfølgende står vores support klar til at hjælpe alle medarbejdere i din virksomhed.

  Sikkerheden skal være best in class

  Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM, kombineret med Modern Management elementer, har ændret måden hvorpå Dansk Tandforsikring arbejder i hverdagen.

  ”Vi håndterer personlige data fra mange mennesker, og derfor er det vigtigt for os, at der er styr på vores data. Vi skal kunne styre hvem der har adgang til hvilke data, og det hjælper vores it-løsning fra JDM os med.”

  Denis Lewinsky

  CEO & Partner, Dansk Tandforsikring

  Girl in a jacket

  Girl in a jacket

  Girl in a jacket

  Girl in a jacket
  Girl in a jacket

  Girl in a jacket

  Girl in a jacket

  Girl in a jacket

  Udpluk af virksomheder, som anvender løsninger fra JDM

  Ofte stillede spørgsmål:
  Skjult
  Hvad er den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM?
  En fleksibel arbejdsmodel –

  Begrebet ”Den hybride arbejdsplads” dækker over alle de cloudbaserede løsninger og teknologier, der understøtter nutidens digitale virksomheder og medarbejdere i hverdagen. Det er en fleksibel arbejdsmodel, designet til sikkert og stabilt at kunne udføre sit arbejde effektivt, både på og uden for kontoret.

  Teknologi og metode –

  Microsoft udvikler teknologien. Vi sætter strøm til den og hjælper dermed din virksomhed til at få fordelene ved den. Når vi omtaler ”den hybride arbejdsplads” er det dog ikke kun teknologien i sig selv, vi tænker på. Det er også vores metode til implementering, der følger Microsofts anbefalinger og tager højde for kendte fremtidsplaner (roadmaps). Så teknologien dels anvendes, som den er tiltænkt og dels nemt kan vedligeholdes, så den følger med tiden.

  Rettesnor for sammenhængen på tværs af cloud-løsninger –

  Uanset hvad vi hjælper dig med, ser vi det i en større sammenhæng. Om det er Microsoft 365 eller Azure, som fundament for højere sikkerhed eller mere fleksibilitet. Om det er Dynamics 365, Power Platform eller cloudwork, som platform for smartere processer eller bedre forretningsoverblik. Eller om det er Microsoft Teams som platform for nemmere samarbejde, så er ”den hybride arbejdsplads” den rettesnor, der binder det hele sikkert sammen.

  Hvorfor skal vi have en hybrid arbejdsplads?

  For at fremtidssikre din virksomhed. Både medarbejdere, kunder og lovgivning stiller stadig større krav. For at kunne følge med kræves tidssvarende it-løsninger.

  Flere fordele

  Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM giver desuden en række fordele, som kan øge din konkurrenceevne. Blandt fordelene kan nævnes mere fleksibilitet, højere sikkerhed, nemmere samarbejde og smartere processer.

  Hvordan fungerer løsningen rent teknisk?

  Den hybride arbejdsplads er primært en cloudbaseret løsning. Det vil sige at centrale systemer og data vil være tilgængelige i skyen. Denne kobling til skyen gør at hele din virksomhed bliver tilgængelig fra alle enheder, så længe de er forbundet til internettet.

  Helt grundlæggende

  Helt grundlæggende gør vi brug af de muligheder der ligger i Microsoft 365 pakkerne, som kombineret Microsofts lokale cloudservere gør den hybride arbejdsplads mulig.

  Hvilke virksomheder har brug for løsningen?

  Alle virksomheder som ønsker en mere fleksibel og hybrid tilgang til deres it-løsning. Desuden er der i løsningen indbygget højere sikkerhed, nemmere samarbejde, smartere processer og bedre overblik.

  Hvilke enheder kan løsningen bruges med?

  Alle de enheder som understøttes af Microsoft, er også understøttet af den hybride arbejdsplads. Fx Windows pc’ere, Mac, Android og Apple tablets og smartphones. Foruden disse mere mobile enheder, kan egne lokale servere og løsninger som oftest implementeres i løsningen.

  Skjult
  Hvilke licenser kræves der?

  Hele din forrentning og alle dine ønsker kan understøttes af de mange cloud-tjenester i Microsofts cloud-økosystem, som er grundlaget for den hybride arbejdsplads. Tredjepart leverandører bidrager desuden til økosystemet med løsninger, der udvider Microsofts funktioner og giver øget værdi.

  Typiske licenser

  Dine ønsker og behov afgør hvilke licenser, der kræves for at understøtte netop din forretning. Den typiske virksomhed anvender en kombination af Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 (Business Central og eller CRM) og i stadig stigende grad ser vi at Microsoft Power Platform (herunder Power BI) og cloudwork tages i anvendelse.

  Trejdepart

  Af typpiske trejdepartsudvidelser kan nævnes fx Mailsignatur, Continia, Click Dimensions, Printix og Heimdal.

  Hvordan kommer jeg i gang med løsningen?

  Du udfylder formularen på denne side, ellers kontakter du os direkte på 63133020 eller service@jdm.dk. Vi aftaler tidspunkt for en indledende workshop, som vil afklare det videre forløb.

  Hvor lang tid tager implementeringen af løsningen?

  Der er mange muligheder i den hybride arbejdsplads og din virksomhed er unik i dens opbygning og tilgang til it. Desuden afhænger meget af implementeringen af hvor klar dine medarbejdere er på de nye muligheder. Dog kan den hybride arbejdsplads som regel implementeres på få uger, efter det indledende opstartsmøde.   

  Hvad skal jeg forberede for at komme i gang med løsningen?

  Som udgangspunkt, behøver du ikke forberede noget inden den første demonstration af løsningen. Vores konsulent vil guide dig gennem hele forløbet.

  Kan løsningen kombineres med mine nuværende systemer?

  Som udgangspunkt ja, så kan den hybride arbejdsplads godt kombineres med andre løsninger. Dog har den hybride arbejdsplads har mange facetter, og da vi endnu ikke kender jeres nuværende løsning, er det meget svært at generalisterne. Udfyld formularen på denne side, og lad vores konsulent kontakte dig. Så finder vi med sikkerhed en løsning.

  Læs mere

  Du kan læse mere om den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM her

  Hos JDM er din
  it i trygge hænder

  N

  LANDSDÆKKENDE SERVICE OG SUPPORT
  – kort til nærmeste certificerede medarbejder

  N

  TOTALLEVERANDØR AF IT TIL VIRKSOMHEDER
  – infrastruktur,  forretningssystemer, hardware og cloud

  N

  SOLIDE PARTNERSKABER MED ANERKENDTE LEVERANDØRER
  – bla. guldpartner niveau i 13 Microsoft kompetencer

  Ring på +45 63 13 30 20

  for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og dine medarbejdere

  års erfraing

  virksomheder

  brugere på landsplan

  Vil du også have højere sikkerhed med den hybride arbejdsplads?

  Kontakt os i dag for en uforpligtende demo af den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM, og oplev mulighederne.

   Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

   Den hybride arbejdsplads fra Microsoft og JDM

   Gør organisationer og den enkelte medarbejder i stand til at udrette mere og opnå bedre resultater

   Microsoft udvikler teknologien. Vi sætter strøm til den og hjælper dermed din virksomhed til at få fordelene ved den. Når vi omtaler ”den hybride arbejdsplads” er det dog ikke kun teknologien i sig selv, vi tænker på. Det er også vores metode til implementering, der følger Microsofts anbefalinger og tager højde for kendte fremtidsplaner (roadmaps). Så teknologien dels anvendes, som den er tiltænkt og dels nemt kan vedligeholdes, så den følger med tiden.

   Ikonet for mere fleksibilitet

   Mere fleksibilitet

   Frigørelse af medarbejdere fra tid, sted og enhed, så de kan arbejde alle steder fra og via pc, smartphone eller tablet.

   Ikonet for højere sikkerhed

   Højere sikkerhed

   Tidssvarende sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer data mod et stigende trusselsniveau og  skærpet lovgivning (GDPR).

   Ikonet for nemmere samarbejde

   Nemmere samarbejde

   Samarbejds- og kommunikationsværktøjer der skaber sammenhængende teams og gør både teams og de enkelte medarbejdere mere effektive.

   Ikonet for smartere processer

   Smartere processer

   Fremtidssikret platform til forretningsprocesser, der kosteffektivt arbejder perfekt sammen,  åbner nye muligheder og giver bedre service.

   Ikonet for smartere processer

   Større overblik

   Få indsigt, der gør forskel ved at udnytte og forbinde data på tværs af systemer, så  beslutninger kan træffes på oplyst grundlag.

   //Test til get url
   // Test til get formcapture 310523