Samarbejde og vidensdeling

Simpel deling af dokumenter eller avanceret intranet til understøttelse af forretningsprocesser – vi hjælper dig i gang og bringer dig videre.

I den moderne verden er SharePoint et vigtigt centralt bindeled mellem mange smarte samarbejdsværktøjer. Både værktøjer, der følger med i Office 365-pakken og fra 3. part. JDM hjælper med at udnytte de mange muligheder og understøtte dine forretningsprocesser og -arbejdsgange, så du bliver mere effektiv, øger produktiviteten og reducerer omkostninger.

Modulopbygget intranet

Microsoft SharePoint er typisk inkluderet i dit abonnement, som en del af Office 365. SharePoint er en fleksibel og omfangsrig platform, der skal konfigureres og tilpasses før det tages i brug. 

Det kan få fx et intranetprojekt baseret på SharePoint til at virke uoverskueligt eller langstrakt i udviklingstid, men det behøver ikke være tilfældet. JDM har en modulbaseret indgangsvinkel, der sikrer fremdrift i takt med at din organisation modnes til det.

På den måde får du frihed til at få tingene som du ønsker, men sparer på udviklingstiden fordi vi har en struktureret og gennemprøvet faseopdelt tilgang til det og typisk har et standardiseret modul at tage udgangspunkt i. 

Faseopdelt implementering

Vi har opdelt vores SharePoint baserede intranetkoncept i tre faser, startende med det basale, over typiske standard funktioner til udvidede og avancerede funktioner, der kan tilpasses og automatiseres som du ønsker.

Basis: Grundlæggende og korrekt opsætning af SharePoint og dialog om faldgruber og ønsker. Der indtænkes dokumenter og filer, sikkerhed, branding og andre basale elementer.

Standard: Dialog om mere omfattende informationsarkitektur (fx afdelingsopdeling, anvendelse af øvrige værktøjer fx teams og grupper, Yammer m.m.) og en række standard moduler (fx nyheder, personalehåndbog m.m.).  

Udvidet: Udvidelse med Workplace løsning, som giver mulighed for levende skabelon styring af SharePoint sites og sub-sites samt governance til fx at styre eksterne brugere, bedre central administration og kontrol mm.

Bliv kontaktet af en ekspert

Produktivitetsaftale

Når du tager ny teknologi i brug og styrker dine medarbejdere med mere end blot basisfunktioner anbefaler vi en serviceaftale, der både omfatter vedligehold af dine eksisterende løsninger og løbende dialog om forretningsudvikling. Det får du med en JDM Produktivitetsaftale.

Løbende vedligehold af standard moduler og den bagvedliggende teknik. Udviklingen går stærkt og Microsoft vil muligvis justere på forudsætninger for dine løsninger. Med jævnlige tjek og eventuelle tilpasninger sikrer du at dine løsninger til stadighed fungerer efter hensigten.

Både din forretning og de digitale muligheder udvikler sig. Derfor vil du få fordel af jævnlig dialog, der tager udgangspunkt i netop din forretning. Så får du bedre muligheder for at adoptere de nyeste og mest effektive værktøjer, som sandsynligvis er gratis tilgængelige i dine eksisterende cloud tjenester.

Klassisk fildeling kontra moderne fildeling

Mange virksomheder starter deres cloud rejse, med at flytte udvalgte filer og dokumenter fra klassiske netværksdrev til SharePoint (som enten kan være OneDrive for Business eller dokumentbiblioteker i Teamsites).

I den proces er der flere ting, der bør tages hensyn til. Hvilke filtyper egner sig til skyen? Skal nuværende filstruktur genanvendes eller gentænkes? Hvem skal kunne tilgå hvilke filer? Skal samarbejdet forstærkes yderligere med metadata og dokumenthåndtering?

Disse og flere overvejelser er en naturlig del af den dialog vi har med dig i det faseopdelte implementeringsforløb. 

Forretningsudvikling

Microsoft SharePoint er det naturlige omdrejningspunkt for samarbejde og procesoptimering. Det understøttes af en lang række særskilte apps og værktøjer, der integrerer med data og tjenester i fx SharePoint og Azure.

Eksempler er Flows, PowerApps, Teams og Grupper, der sammen med SharePoint kan forbedre og optimere mange af dine forretnings- og arbejdsgange.

JDM har opbygget stor erfaring med de moderne teknologier og kan hjælpe dig til bedre udnyttelse af dine investeringer. Enten ad hoc, som definerede projekter eller i forlængelse af den dybdegående og målrettede dialog, der skabes gennem en formel produktivitetsaftale.

Bliv kontaktet af en ekspert

website_300x300_cin

”Der er stort set ingen grænser for hvad der kan lade sig gøre med SharePoint og tilhørende værktøjer, hvor især PowerApps og Flow giver spændende muligheder. ”

Carsten Isak Nielsen

Løsningsarkitekt

JDM er certificerede eksperter

JDM Gold Partner

Højeste kompetence- og ekspertiseniveau.

JDM Solutions Master

Microsoft-certificeringer på højeste niveau.

Certificeret Hosting.

Vores viden betyder, at vi forstår dine problemstillinger og har kompetencerne til at give dig præcis den it-løsning, du har brug for.