Den moderne arbejdsplads har brug for moderne styring og vedligehold

Modern Management

Modern Management er en række løsninger, som bygger på Microsoft teknologi, samt en række øvrige supplerende værktøjer. Der samler vores viden og omfatter både design, overvågning, drift og tilpasning af cloudtjenester.

Læs mere
Derfor har du brug for

Modern Management

Med Modern Management får du adgang til knowhow, best practice og værktøjer som gør teknologien til en brugbar løsning, der er praktisk anvendelig i din organisation.
Modern Management er en pakke, som består af flere dele – Device & Identity, Groups & Teams, Mail Security og Cloud Security Management. Den samlede pakke bygger på Microsoft 365 samt en række øvrige supplerende værktøjer. Den samler vores viden og omfatter både design, overvågning, drift og tilpasning af cloud tjenesterne.
Både sikkerheden og effektiviteten øges med Modern Management, fordi du kan være tryg ved at løsningerne opsættes og løbende holdes kørende efter best practice.
Device & Identity Management

Frigør medarbejdere og hold data sikre på tværs af enheder

Device & Identity Management giver dig kontrol med virksomhedens pc-arbejdspladser, smartphones og tablets. Softwaren og forretningssystemer holdes opdateret, nem nulstilling og genetablering af udstyr samt automatisk udrulning af fx sikkerhedspolitikker.

Mere om DIM

Moderne it-brugere forventer at kunne arbejde alle steder fra og via flere typer enheder. Samtidig forventer dataejerne (i sidste ende organisationens ledelse) at adgang til data sikres behørigt.At udnytte den teknologi kræver specialviden, som typisk ikke er værdiskabende at etablere og opretholde internt i organisationen. DIM er en service, der giver adgang til knowhow, best practices og værktøjer, som gør teknologien til en brugbar løsning, der er praktisk anvendelig i organisationen.Med DIM opnås kontrol med virksomhedens pc-arbejdspladser, smartphones og tablets. Pc’ere kan automatisk installeres med nyeste Windows 10, Office, antivirus software samt øvrige forretningssystemer, og kan løbende holdes opdateret. Pc’ere kan desuden nemt nulstilles og gøres klar til brug igen. Smartphones og tablets kan automatisk få installeret udvalgte apps og der kan etableres politikker, der fx kræver beskyttelse med pinkode.Værktøjer til styring af betinget adgang og multifaktorgodkendelse samt medarbejderes mulighed for selv at nulstille deres adgangskode kan også være omfattet.

Groups & Teams Management

Genskab kontrollen over samarbejdsområder, møder og telefoni

Groups & Teams Management er en service, der hjælper din organisation med at skabe kontrol. Dine data sikres og gøres mere overskuelige til gavn for både den enkelte medarbejder, det enkelte team og for organisationen i helhed.

Mere om GTM

Når du overvejer hvad der fx skal ske med organisationens vigtige filer og dokumenter bør du tænke på Teams. Hvis du stadig har en klassisk it-løsning, findes filerne nok på traditionelle netværksdrev og adgang til dem beskyttes på en måde, som kun it-afdelingen har kontrol over.En af fordelene ved den moderne arbejdsplads er nemmere samarbejde mellem mennesker – både internt og eksternt – og det opnås blandt andet ved at flytte filer og dokumenter, så du i stedet kan samarbejde om dem i Microsofts samarbejdsværktøj – Microsoft Teams.Når et Team oprettes (hvilket enhver medarbejder kan gøre – uafhængigt af it-afdelingen) skabes et samarbejdsområde, der som udgangspunkt, ejes og styres af den pågældende medarbejder selv. Data vil kunne behandles og deles med hvem som helst, uden at hverken du eller it-afdelingen har indsigt eller kontrol.Groups & Teams Management er en service, der blandt andet hjælper organisationen med at genskabe kontrollen, så data kan sikres og overskues til gavn for både det enkelte team og for organisationen i helhed.Nogle af fordelene ved Teams er integrationen til onlinemøder og telefoni. Det er smart og kan erstatte din eksisterende telefonløsning, som dog kræver særlig viden at sætte op og vedligeholde.

Mail Security Management

En velfungerende mailløsning skal både være sikker og troværdig

Mail Security Management er en service, der komplementerer Exchange Online og tilhørende teknologier, ved at tage hånd om din mailløsning og følge best practice på området. Få gennemgående kontrol og styring med din mailløsning.

Mere om MSM

Med en moderne it-løsning følger også moderne kommunikationsværktøjer, som fx Microsoft Teams.De nye værktøjer er smarte og hjælper til nemmere samarbejde. De kan dog ikke erstatte e-mail, som en forretningskritisk kommunikationsplatform. E-mail er og forbliver vigtigt for enhver organisation.Mail Security Management (MSM) er en service, der komplementerer Exchange Online og tilhørende teknologier, ved at tage hånd om mailløsningen og følge best practice på området.

Cloud Security Management

Opdag og reager proaktivt på it-sikkerhedstrusler

Cloud Security Management er en overvågningsløsning, der passer perfekt sammen med de sikkerhedsløsninger Microsoft anbefaler. Dit it-miljø overvåges og vi reagerer på trusler og uoverensstemmelser som ellers ville være gået under radaren.

Mere om CSM

De rette sikkerhedsløsninger, herunder fx antimalware, er forudsætningen for god beskyttelse mod trusler, men hvis ikke der holdes et vågent øje med løsningerne, har de begrænset effekt og risici minimeres kun delvist. Cloud Security Management er en overvågningsløsning, der passer perfekt sammen med de sikkerhedsløsninger Microsoft anbefaler.Med CSM og vores unikke tilgang til styring af it-sikkerhed, kan vores specialtrænede sikkerhedsteam overvåge og reagere på trusler i dit miljø.Vi holder desuden øje med cybersecurity landskabet generelt og tilpasser løbende efter best practice.

Cloud er en fordel

– Men løsninger i skyen driver ikke sig selv

Den moderne arbejdsplads er fremtidssikret fordi den lever i skyen, men du har brug for moderne styring og vedligehold, netop fordi den er i skyen, som er under konstant forandring. Med Modern Management får du en skræddersyet standardløsning, der følger best practice – og du kommer nemt i gang. Det betyder at dine enheder fx pc, smartphone, tablets, printere og netværksudstyr kan styres direkte fra skyen og dermed frigøres fra de snævre og ufleksible bånd, der hører til klassiske it-løsninger.

Moderne teknologi

Teknologi fra Microsoft gør det muligt

Modern Management løsningerne, er bygget på teknologi fra Microsoft. Via Microsofts’ værktøjer, bliver den Modern Management løsning mulig.Disse værktøjer anvendes i mere end 95% af verdens største virksomheder (Fortune 500). Microsoft udvikler disse værktøjer, så de dækker behovet for de største virksomheder, som i sidste ender giver alle virksomheder den bedste løsning..

Kom i gang

Hvordan kommer jeg i gang?

Kunne du tænke dig at høre mere om Modern Management og mulighedernei at udnytte den moderne teknologi, så kontakt os for en snak om dine behov. Vi tager udgangspunkt i anbefalede opsætninger og justerer i forhold til dine ønsker..

Det siger vores kunder

Et spørgsmål om tillid

For os er valget af leverandør et spørgsmål om tillid - Vi værdsætter den rådgivning og den sparring vi får hos JDM.

Camilla Dvinge

Direktør, DANCAMPS Aps

Start dit projekt

Den moderne arbejdsplads fra Microsoft og JDM

Gør organisationer og den enkelte medarbejder i stand til
at udrette mere og opnå bedre resultater

Mere frihed

Frigørelse af medarbejdere fra tid, sted og enhed, så de kan arbejde alle steder fra og via pc, smartphone eller tablet.

Højere sikkerhed

Tidssvarende sikkerheds-foranstaltninger, der sikrer data mod et stigende trusselsniveau og skærpet lovgivning (GDPR).

Nemmere samarbejde

Samarbejds- og kommunikationsværktøjer der skaber sammenhængende teams og gør både teams og de enkelte medarbejdere mere effektive.

Smartere processer

Moderne platform til forretningsprocesser, der arbejder perfekt sammen, åbner nye muligheder og giver indsigt, som gør forskel.

Pin It on Pinterest