fbpx

It-sikkerhedsaftale

Kender du en af disse bekymringer?

 • Er mine systemer beskyttet mod seneste malware udbrud?
 • Har jeg taget højde for udviklingen i vores sikkerhedspolitik
 • Overholder jeg kravene om dokumentation og GDPR generelt
Men en it-sikkerhedsaftale får du årlige sikkerhedsrapporter og adgang til cloudbaseret GDPR-system

Årlig risikovurdering med klare anbefalinger til forbedring af din it-sikkerhed.

Dit sikkerhedsniveau bliver synligt, og du vil få klare og tydelige anbefalinger til evt. forbedringer, samt en rapport der kan anvendes som dokumentation.

Løsningen giver dig ro i sindet og grundlag til at handle:

N

Årlig risikovurdering, der giver klare anbefalinger til evt. forbedringer, som vil give dig det ønskede sikkerhedsniveau.

N

Overskuelig rapport, der er baseret på ISO 27001 standarden, og kan derfor tjene som GDPR-dokumentation.

Derved får du både sikkerhed for, at din virksomheds it-forsvar er hvor I ønsker den, og at dine interne systemer og procedurer lever op til GDPR.

Mere end

39%

af danske virksomheder har ikke det rette match mellem sikkerhedsniveau og risiko.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Vi illustrerer dit it-sikkerhedsniveau med simple og letforståelige markeringer, der giver dig tydelige angivelser af indsatsområder.

Vil du også have et godt beslutningsgrundlag at tage beslutninger ud fra?

Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om en it-sikkerhedsaftale, med udgangspunkt i din nuværende situation.

  Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

  Martin Lund Hansen – Hybrid Workplace Solution Architect

  En JDM-medarbejder vil tage kontakt til dig for at aftale et tidspunkt for et demo- og rådgivningsmøde
  Det får du med en it-sikkerhedsaftale med årlig risikovurdering fra JDM:
  \

  Holistisk gennemgang af dine it-systemer

  Tidens trusselsniveau og teknologiens udvikling kræver et holistisk syn på it-sikkerhed.

  Vi gennemgår årligt din it-sikkerhed på flere niveauer. Du får en overskuelig og let læselig rapport med tydelig angivelse af indsatsområder i forhold til tidens trusselsbillede, og dine forventninger til eget sikkerhedsniveau.

  Z

  Vejledning til at tage beslutninger:

  På baggrund af rapportens resultat vil du desuden modtage klare anbefalinger til indsatsområder, som kan øge din it-sikkerhed.

  Vi hjælper dig med at forstå udfordringerne, og guider dig igennem mulighederne for at imødekomme truslerne.

  Cloudbaseret GDPR-system

  Som en del af it-sikkerhedsaftalen får du adgang til et godkendt cloudbaseret GDPR-system, som der hjælper dig med simple ”to-do” lister, et overblik over data du indsamlet, videregiver og opbevarer.

  Du får desuden hjælp til at opbygge den lovpligtige dokumentation.

  Sikkerheden skal være best in class

  Alle virksomheder er unikke, men ens for dem alle er at de ønsker en it-løsning, som er stabil, sikker og som giver dem tryghed i hverdagen.

  “Vi håndterer personlige data fra mange mennesker, og derfor er det vigtigt for os, at der er styr på vores data. Vi skal kunne styre hvem der har adgang til hvilke data, og det hjælper vores it-løsning fra JDM os med.”
  Denis Lewinsky

  CEO & Partner, Dansk Tandforsikring

  Girl in a jacket
  Girl in a jacket
  Girl in a jacket
  Girl in a jacket
  Girl in a jacket
  Girl in a jacket
  Girl in a jacket
  Girl in a jacket

  Udpluk af virksomheder, som anvender løsninger fra JDM

  Hos JDM er din
  it i trygge hænder

  N

  LANDSDÆKKENDE SERVICE OG SUPPORT
  – kort til nærmeste certificerede medarbejder

  N

  TOTALLEVERANDØR AF IT TIL VIRKSOMHEDER
  – infrastruktur,  forretningssystemer, hardware og cloud

  N

  SOLIDE PARTNERSKABER MED ANERKENDTE LEVERANDØRER
  – bla. guldpartner niveau i 13 Microsoft kompetencer

  Ring på +45 63 13 30 20

  for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og dine medarbejdere

  års erfraing

  virksomheder

  brugere på landsplan

  Ofte stillede spørgsmål:
  Skjult
  Hvad er ISO 27001?

  ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer – herunder persondata – på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

  Kilde: https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-27001-informationssikkerhed

  Hvad er en risikovurdering?

  En risikovurdering skal vurdere hvilke risici som er på et givet område. En risikovurdering med fokus på it-sikkerhed, skal belyse og kortlægge de risici som en given virksomhed kan udsættes for.

  En sådan risiko for en rettighed der er blevet aktuel kunne f.eks. være identitetstyveri, tab af ære og velfærd, men rettighederne dækker meget bredt. En forholdsregel kunne f.eks. være kryptering af kommunikation, kontroller der sikrer at e-mails kun afsendes til den tilsigtede modtager eller lignende.

  Selve risikovurderingen består af flere dele:

  En kortlægning af alle de risici behandlingen medfører og en kategorisering (scoring, sandsynlighed og alvorlighed) heraf.

  En vurdering af hvad der er passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til at sørge for at forordningen overholdes og dette kan dokumenteres.

  Hvilke it-sikkerhedsområder vurderes?

  En risikovurdering afdækker mange områder af din it-sikkerhed. Her er eksempler på områder som vurderes: Styring af informationsaktiver, Adgangsstyring og identitetssikkerhed, Fysisk sikring samt Beredskabs- og reetableringsstyring.

  Ønsker du en dybere gennemgang af løsningen, udfylder du blot formularen på denne side, ellers kontakter du os direkte på 63133020 eller service@jdm.dk. Vi aftaler tidspunkt for en dybere gennemgang.

  Skjult
  Hvilke virksomheder har brug for løsningen?

  Som udgangspunkt er det for alle virksomheder en god ide at kende deres eget sikkerhedsniveau. På den måde er man bevist omkring tilstanden af ens it-sikkerhed. Det anbefales også at alle virksomheder som minimum har de elementære sikkerhedselementer på plads.

  Derfor har alle virksomheder, som anvender it brug for en it-sikkerhedsaftale.

  Hvordan kommer jeg i gang med løsningen?

  Du udfylder formularen på denne side, ellers kontakter du os direkte på 63133020 eller service@jdm.dk. Vi aftaler tidspunkt for en indledende workshop, som vil afklare det videre forløb.

  Hvad betyder et holistisk syn på sikkerhed?

  Et holistisk syn på it-sikkerhed er et begreb, som beskriver en tilgang til it-sikkerhed, hvor man kigger på hele virksomhedens samlede sikkerhedsniveau som en helhed frem for som separate dele.

  Organisatorisk sikkerhed, teknisk sikkerhed og menneskelig sikkerhed er alle dele af din virksomheds it-sikkerhedsgrundlag. Disse dele påvirker hinanden og er afhængige af hinanden. Derfor skal de ses som en samlet helhed.

  Vil du også have et godt beslutningsgrundlag at tage beslutninger ud fra?

  Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog om en it-sikkerhedsaftale, med udgangspunkt i din nuværende situation.

   Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

   Martin Lund Hansen – Hybrid Workplace Solution Architect

   En JDM-medarbejder vil tage kontakt til dig for at aftale et tidspunkt for et demo- og rådgivningsmøde
   //Test til get url