fbpx

IT-sikkerhedstjek som service

Med vores it-sikkerhedstjek som service løsning får du årlige sikkerhedsrapporter og adgang til cloudbaseret GDPR-system. Samt klare anbefalinger til optimeringer.

Giver et synligt sikkerhedsniveau

Dit sikkerhedsniveau bliver synligt, og du får klare og tydelige anbefalinger til evt. forbedringer.

Årlig IT-risikovurdering

IT-Risikovurderingen giver dig klare anbefalinger til evt. forbedringer, som giver dig det ønskede sikkerhedsniveau.

ISO-27001

IT-Rapporten er baseret på ISO-27001 standarden, og kan der tjene som GDPR-dokumentation.

Overskuelig

Rapporten indeholder tydelige og let forståelige markeringer, som gør det overskueligt for dig at se udfordringer.

Optimeringer

Vi hjælper dig med at forstå dine it-sikkerhedsudfordringer, og hjælper dig til sikre dig optimalt.

GDPR-system

Du får adgang til at godkendt cloudbaseret GDPR-system, som hjælper dig med den lovpligtige dokumentation.

Flere niveauer

Både organisatoriske, tekniske og menneskelige forhold gennemgås og præsenteres i den årlige rapport.

Få indsigt om it-sikkerheden i din virksomhed

Vi gennemgår dine it-systemer, ser på din it-sikkerhedspolitik og dit aktuelle sikkerhedsniveau præsenteres i en overskuelig rapport med tydelig angivelse af indsatsområder og anbefalinger i forhold til tidens trusselsbillede.

Mere end

39%

af danske virksomheder har ikke det rette match mellem sikkerhedsniveau og risiko.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Årlig IT-risikovurdering

Tidens trusselsniveau og teknologiens udvikling kræver et holistisk syn på it-sikkerhed.

Vi gennemgår årligt it-sikkerhed og it-sikkerhedspolitikkerne i dit firma på flere niveauer. Du får en overskuelig og let læselig rapport med tydelig angivelse af indsatsområder i forhold til tidens trusselsbillede, og dine forventninger til eget sikkerhedsniveau.

Baseret på ISO-27001

Både organisatoriske, tekniske og menneskelige forhold gennemgås og præsenteres i den årlige rapport. Rapporten er baseret på ISO 27001 og kan derfor tjene som GDPR-dokumentation.

Læs mere om ISO-27001 her

Illustrerede sikkerhedsniveauer

Det er vigtigt at du forstår resultatet af dit it-sikkerhedstjek, så vi illustrerer dit it-sikkerhedsniveau på tværs af din virksomhed, med simple og letforståelige markeringer, der giver dig tydelige angivelser af indsatsområder.

Vi hjælper dig videre

På baggrund af vores IT-sikkerhedstjek af din virksomhed vil du desuden modtage klare anbefalinger til indsatsområder, som kan øge din it-sikkerhed. Vi hjælper dig med at forstå udfordringerne, og guider dig igennem mulighederne for at imødekomme truslerne.

Cloudbaseret GDPR-system

Som en del af vores it-sikkerhedstjek som service får du adgang til et godkendt cloudbaseret GDPR-system, som der hjælper dig med simple ”to-do” lister, et overblik over data du indsamlet, videregiver og opbevarer. Du får desuden hjælp til at opbygge den lovpligtige dokumentation.

Holistisk syn på it-sikkerhed

Dit forsvar kræver en holistisk tilgang Uanset størrelsen eller typen af din virksomhed, bør du forholde dig til digitale sårbarheder, på linje med selskabets øvrige risikostyring. Det bedste forsvar kræver en holistisk tilgang til it-sikkerhed og omfatter følgende hovedområder:  Organisatoriske, Tekniske og Menneskelige.

FÅ EN DEMONSTRATION
Jeg giver dig gerne en demonstration af de muligheder du får med løsningen. Så kan du se og opleve alle fordelene på egen hånd.

Få en demonstration

Alle virksomheder arbejder på hver deres måde, og har forskellige behov. Vi gennemgår gerne mulighederne i et it-sikkerhedstjek af din virksomhed med dig.

Book en demonstration

  Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

  Det siger loven

  EU PERSONDATAFORORDNINGEN/GDPR:

  • Før fortegnelse over alle arkiver med persondata.
  • Implementér passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
  • Foretag jævnlige risikovurderinger.
  • Hav styr på dokumentation, for at ovenstående er på plads.
  • Forvent at myndighederne fører kontrol og foretager uanmeldte besøg.

  SELSKABSLOVEN:

  • I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed, påse at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
  • Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

  En del af det store billede

  Et it-sikkerhedstjek er blot en lille del af din it-sikkerhed.

  At forholde sig til moderne it-sikkerhed kan være omfattende. Vores anbefaling er derfor at starte med de lavt hængende frugter, der hurtigt kan give en væsentlig forbedring og samtidig igangsætte en proces, der på længere sigt fører til det samlede sikkerhedsniveau, som din virksomhed ønsker.

  Du kan læse mere om vores tilgang til IT-sikkerhed her

  Det siger kunderne

  Hos JDM er din it i trygge hænder. Med landsdækkende service og support er der kort til nærmeste certificerede medarbejder, desuden har vi solide partnerskaber med anderkendte leverandører.

  Priser på IT-sikkerhedstjek

  De angivne priser er eksempler på hvad du kan forvente at løsningen koster. I priserne er der ikke beregnet mængde- eller samlerabat.

  Ofte stillede spørgsmål om IT-sikkerhedstjek som service

  Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til løsningen eller ønsker en demonstration.

  Hvad er ISO 27001?

  ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer – herunder persondata – på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

  Kilde: https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-27001-informationssikkerhed

  Hvad er en IT-risikovurdering?

  En it-risikovurdering skal vurdere hvilke risici som er på et givet område. En risikovurdering med fokus på it-sikkerhed, skal belyse og kortlægge de risici som en given virksomhed kan udsættes for.

  En sådan risiko for en rettighed der er blevet aktuel kunne f.eks. være identitetstyveri, tab af ære og velfærd, men rettighederne dækker meget bredt. En forholdsregel kunne f.eks. være kryptering af kommunikation, kontroller der sikrer at e-mails kun afsendes til den tilsigtede modtager eller lignende.

  Selve risikovurderingen består af flere dele:

  • En kortlægning af alle de risici behandlingen medfører og en kategorisering (scoring, sandsynlighed og alvorlighed) heraf.
  • En vurdering af hvad der er passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, til at sørge for at forordningen overholdes og dette kan dokumenteres.
  Hvilke områder vurderes i et IT-sikkerhedstjek?

  En risikovurdering afdækker mange områder af din it-sikkerhed. Her er eksempler på områder som vurderes: Styring af informationsaktiver, Adgangsstyring og identitetssikkerhed, Fysisk sikring samt Beredskabs- og reetableringsstyring.

  Ønsker du en dybere gennemgang af løsningen, udfylder du blot formularen på denne side, ellers kontakter du os direkte på 63133020 eller service@jdm.dk. Vi aftaler tidspunkt for en dybere gennemgang.

  Hvilke virksomheder har brug for et IT-sikkerhedstjek?

  Som udgangspunkt er det for alle virksomheder en god ide at kende deres eget sikkerhedsniveau. På den måde er man bevist omkring tilstanden af ens it-sikkerhed. Det anbefales også at alle virksomheder som minimum har de elementære sikkerhedselementer på plads.

  Derfor har alle virksomheder, som anvender it brug for en it-sikkerhedsaftale.

  Hvordan kommer jeg i gang med et IT-sikkerhedstjek?

  Du udfylder formularen på denne side, ellers kontakter du os direkte på 63133020 eller service@jdm.dk. Vi aftaler tidspunkt for en indledende workshop, som vil afklare det videre forløb.

  Hvad betyder et holistisk syn på it-sikkerhed?

  Et holistisk syn på it-sikkerhed er et begreb, som beskriver en tilgang til it-sikkerhed, hvor man kigger på hele virksomhedens samlede sikkerhedsniveau som en helhed frem for som separate dele.

  Organisatorisk sikkerhed, teknisk sikkerhed og menneskelig sikkerhed er alle dele af din virksomheds it-sikkerhedsgrundlag. Disse dele påvirker hinanden og er afhængige af hinanden. Derfor skal de ses som en samlet helhed.

  //Test til get url
  // Test til get formcapture 310523