fbpx

SIKKERHEDSAFTALE - FORDI IT-SIKKERHED ER EN VEDVARENDE PROCES

Har du styr på din datasikkerhed og GDPR?

Hvad tror du, det vil betyde for din forretning, hvis følsomme data finder vej fra dine systemer til de forkerte hænder? Har du overblik over hvilke data og systemer, der er særligt udsatte?

Læs mere

Tidens trusselsniveau
– Hvad risikerer du?

Truslen fra internettet er reel og trusselsbilledet ændrer sig konstant. Tiden med meningsløse angreb vha. skadelige vira har udviklet sig til også at omfatte målrettede angreb med organiseret cyberkriminalitet og mere kreative hackere, som endda kan være støttet af stater.

Angreb udføres mere professionelt

Der er mere at angribe

(Flere enheder og placeringer)

Angreb sker hyppigere

Angreb har større konsekvenser

(fx ransomware og skærpet lovgivning, GDPR)

Tænk hele vejen rundt

Det er ikke længere nok blot at beskytte dit lokale netværk. Tidens trusselsniveau og teknologiens udvikling kræver et holistisk syn på it-sikkerhed.

Organisatorisk sikkerhed

Selskabets ledelse har, ifølge selskabsloven og GDPR, ansvar for risikostyring. It-sikkerhed kan være en væsentlig risikofaktor.

Teknisk sikkerhed

Et effektivt forsvar kræver, først og fremmest, de rette tekniske sikkerhedsløsninger og proaktive tjenester. Jo bedre løsninger, jo færre sårbarheder – og dermed mindre risiko.

Menneskelig sikkerhed

Uanset det tekniske forsvar vil der være situationer, hvor menneskelig adfærd kan gøre en forskel. Brugerne af virksomhedens it-systemer bør derfor klædes på til at gøre den forskel.

Test af sårbarhed

Den organisatoriske, tekniske og menneskelige sikkerhed danner tilsammen rammen om det samlede sikkerhedsniveau. Er det mon godt nok til at modstå de faktiske trusler?

JDM Sikkerhedsaftale

– Et vigtigt skridt mod overholdelse af GDPR

JDM hjælper din virksomhed med at få styr på datasikkerhed og EU persondataforordningen (GDPR) og overholde minimumskrav til den årlige risikovurdering. Vores sikkerhedsaftale kan sørge for at du har overblik over hvilke data og systemer, der er særligt udsætte og at følsomme data ikke finder vej fra dine systemer til de forkerte hænder.

Kom i gang for 15kr

pr. bruger pr. md.

 

Det får du:

3

Årlig risikovurdering

Vi tilfører din virksomhed værdi ved, en gang årligt, at sætte fokus på it-sikkerhed og give dig mulighed for på en nem og overskuelig måde at træffe beslutninger om det ønskede sikkerhedsniveau.Vi gennemgår dine it-systemer og dit aktuelle sikkerhedsniveau præsenteres i en overskuelig rapport med tydelig angivelse af indsatsområder og anbefalinger i forhold til tidens trusselsbillede. Når beslutningerne er truffet og eventuelle tidssvarende sikkerhedstiltag er implementeret, kan du læne dig tilbage med visheden om at vi holder øje med udviklingen indtil næste års vurdering.Både organisatoriske, tekniske og menneskelige forhold gennemgås og præsenteres i den årlige rapport. Rapporten er baseret på ISO 27001 og kan derfor tjene som GDPR dokumentation.

Cloudbaseret GDPR-system

EU persondataforordningen stiller krav om dokumentation for din behandling af persondata. Til det bør et system benyttes, som datatilsynet kan godkende. Vi anbefaler Compliancelog, der er et cloudbaseret GDPR-system med automatiske formularer udarbejdet af jurister. Compliancelog giver dig følgende fordele:

Persondata der er omringet af hvad det kan være på den ene eller anden måde fx. Navn og Adresse, Online adfærd, HR-oplysninger eller e-mail mm.

To-Do

En “to-do” som hjælper dig i gang med dit arbejde, og støtter dig hele vejen med masser af eksempler og hjælpetekster.
Persondata der er omringet af hvad det kan være på den ene eller anden måde fx. Navn og Adresse, Online adfærd, HR-oplysninger eller e-mail mm.

Overblik

Det forkromede overblik ved at hjælpe dig med at kortlægge, hvilke persondata du indsamler, videregiver og opbevarer.
Persondata der er omringet af hvad det kan være på den ene eller anden måde fx. Navn og Adresse, Online adfærd, HR-oplysninger eller e-mail mm.

Dokumentation

Hjælper dig med at opbygge den lovpligtige dokumentation, og hjælper dig med at kontrollere, at jeres procedurer bliver holdt ved lige. Den førnævnte årlige risikovurdering er en vigtig del af den dokumentation.

Det siger vores kunder

Et spørgsmål om tillid

For os er valget af leverandør et spørgsmål om tillid - Vi værdsætter den rådgivning og den sparring vi får hos JDM.

Camilla Dvinge

Direktør, DANCAMPS Aps

Start dit projekt

Den moderne arbejdsplads fra Microsoft og JDM

Gør organisationer og den enkelte medarbejder i stand til
at udrette mere og opnå bedre resultater

Mere frihed

Frigørelse af medarbejdere fra tid, sted og enhed, så de kan arbejde alle steder fra og via pc, smartphone eller tablet.

Højere sikkerhed

Tidssvarende sikkerheds-foranstaltninger, der sikrer data mod et stigende trusselsniveau og skærpet lovgivning (GDPR).

Nemmere samarbejde

Samarbejds- og kommunikationsværktøjer der skaber sammenhængende teams og gør både teams og de enkelte medarbejdere mere effektive.

Smartere processer

Moderne platform til forretningsprocesser, der arbejder perfekt sammen, åbner nye muligheder og giver indsigt, som gør forskel.

Pin It on Pinterest