fbpx

BESKYT DIN VIRKSOMHEDS DIGITALE AKTIVER

Cybersikkerhed

I en stadigt mere forbundet verden er behovet for robuste cybersikkerhedsforanstaltninger blevet afgørende. Da vi i stigende grad er afhængige af digital teknologi i vores daglige aktiviteter, er risikoen forbundet med cybertrusler også eskaleret.

Det er afgørende at beskytte vores digitale liv og sikre, at følsomme oplysninger ikke falder i de forkerte hænder. Her kommer cybersikkerhed ind i billedet.

Hvad er cybersikkerhed?

Cybersikkerhed omfatter de praksisser, værktøjer og foranstaltninger, der anvendes til at beskytte computersystemer, netværk og data mod uautoriseret adgang, forstyrrelse eller skade.

Det omfatter en bred vifte af strategier, herunder netværkssikkerhed, applikationssikkerhed, databeskyttelse og reaktion på hændelser. Målet med cybersikkerhed er at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af information i den digitale verden.

Hvorfor bør du investere i virksomhedens cybersikkerhed?

1

Beskyttelse mod databrud:

Databrud kan have alvorlige konsekvenser for både enkeltpersoner og virksomheder. En løsning inden for cybersikkerhed hjælper med at beskytte dine følsomme oplysninger, såsom personlige data, økonomiske oplysninger og intellektuel ejendom, mod at falde i hænderne på cyberkriminelle. Ved at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger reducerer du risikoen for uautoriseret adgang og mindsker potentielle skader.
2

Forebyggelse af økonomiske tab:

Cyberangreb kan resultere i betydelige økonomiske tab. Ransomware kan f.eks. kryptere dine filer og kræve en stor løsesum for at frigive dem. En løsning inden for cybersikkerhed hjælper med at opdage og forhindre sådanne angreb og minimerer dermed den økonomiske indvirkning på din virksomhed. Ved at investere i cybersikkerhed sikrer du kontinuiteten i dine operationer og beskytter din bundlinje.
3

Bevarelse af omdømme og tillid:

I dagens forbundne verden er det afgørende at opretholde et godt omdømme og kundetillid. Et cybersikkerhedsbrud kan skade dit brands image, underminere kundernes tillid og føre til omdømmemæssig skade. Ved at prioritere cybersikkerhed viser du dit engagement i at beskytte kundeoplysninger og opretholde deres tillid, hvilket bevarer dit omdømme på markedet.

Hvordan er din cybersikkerhed?

Som virksomhed bør du reflektere over følgende spørgsmål og sikre dig, at du har tydelige og konkrete svar. Ved at være ærlig over for dig selv vil du være bedre forberedt til at træffe beslutninger vedrørende jeres cybersikkerhed.:
 • Hvordan kan en hacker få adgang til vores netværk?
 • Er der allerede skadelig kode til stede i vores netværk?
 • Hvor effektive er vores nuværende sikkerhedsforanstaltninger?
 • Ville vi opdage en sikkerhedsbrist, hvis den skete?
 • Har vi de rette kompetencer og tilstrækkelig kapacitet til at håndtere en sikkerhedsbrist?
 • Kan vi nøjagtigt og hurtigt vurdere konsekvenserne af en sikkerhedsbrist?

Se de aktuelle cybertrusler mod Danmark

Eksempler på, hvordan du kan implementere cybersikkerhed

Netværkssikkerhed:

Virksomheder kan implementere firewalls, indbrudsdetektionssystemer og virtuelle private netværk (VPN’er) for at sikre deres netværk. Dette hjælper med at forhindre uautoriseret adgang, beskytte følsomme data og sikre sikker fjernadgang for medarbejdere.

Enheds-beskyttelse:

Virksomheder kan anvende antivirussoftware, anti-malware-løsninger og regelmæssige sikkerhedsopdateringer på deres enheder for at beskytte sig mod skadelig software. Dette beskytter mod potentielle trusler som ransomware og sikrer sikkerheden af virksomhedens ejede enheder.

Medarbejderuddannelse og -bevidsthed:

Virksomheder kan tilbyde cybersikkerhedstræning til deres medarbejdere for at uddanne dem om bedste praksis og potentielle trusler. Ved at fremme en kultur med opmærksomhed på cybersikkerhed bliver medarbejderne den første forsvarslinje mod cyberangreb, hvilket minimerer risikoen for menneskelige fejl, der kan føre til brud.

Cybersikkerhed er en væsentlig investering, både for enkeltpersoner og virksomheder. Ved at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger kan du beskytte dine følsomme oplysninger, forhindre økonomiske tab, bevare dit omdømme og opnå en konkurrencemæssig fordel. Uanset om du er en stor eller lille virksomhed, der er bekymret for din online sikkerhed, er cybersikkerhed en afgørende faktor for at kunne færdes sikkert i den digitale verden.

Kampagne

Kom i gang med Microsoft Copilot

E-bog

I denne e-bog får du en guide til at komme i gang med Microsoft 365 Copilot. Du kan fx læse hvordan du opbygger et godt fundament inden du har går i gang, samt en lang række tips od tricks.

  Skal vi hjælpe dig i gang?

  Uanset om du blot er i gang med overvejelserne, leder efter support eller allerede har taget en beslutning, kan JDM hjælpe dig. Send en forespørgsel, og en af vores konsulenter kontakter dig.

   Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik.

   Ofte stillede spørgsmål om cybersikkerhed

   Husk at vurdere de specifikke behov og krav i jeres virksomhed og konsultere cybersikkerhedseksperter for at tilpasse disse foranstaltninger til jeres organisation.

   Hvordan kan vi vurdere og mindske de cybersikkerhedsrisici, der er specifikke for vores virksomhed?

   For at vurdere og mindske de cybersikkerhedsrisici, der er specifikke for jeres virksomhed, kan I følge disse trin:

   • Gennemfør en omfattende risikovurdering for at identificere potentielle sårbarheder og trusler.
   • Prioriter risiciene baseret på deres potentielle indvirkning på jeres virksomhed.
   • Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger såsom firewall, kryptering, adgangskontrol og regelmæssige sikkerhedsopdateringer.
   • Udvikl en beredskabsplan for at håndtere og mindske eventuelle cybersikkerheds-hændelser.
   • Gennemgå og opdater jeres sikkerhedsforanstaltninger regelmæssigt for at tilpasse jer de skiftende trusler.
   Hvad er bedste praksis for at beskytte følsomme kundedata mod cyberrisici?

   Bedste praksis for at beskytte følsomme kundedata mod cyberrisici inkluderer:

   • Implementering af stærke adgangskontroller og autentificeringsmekanismer for at sikre, at kun autoriseret personale kan få adgang til kundedata.
   • Kryptering af følsomme data både under transport og i hvile.
   • Regelmæssig patchning og opdatering af software-systemer for at rette sikkerhedsmæssige sårbarheder.
   • Gennemførelse af regelmæssige sikkerhedsrevisioner og penetrationstests for at identificere og håndtere eventuelle svagheder.
   • Gennemførelse af cybersikkerhedstræning for medarbejderne for at øge bevidstheden og fremme ansvarlig håndtering af data.
   Hvordan kan vi sikre, at vores medarbejdere er uddannet og opmærksomme på cybersikkerheds-bedste praksis?

   For at sikre, at jeres medarbejdere er uddannet og opmærksomme på cybersikkerheds-bedste praksis:

   • Gennemfør regelmæssige træningssessioner om cybersikkerhed for at uddanne medarbejderne om potentielle trusler og hvordan de skal reagere på dem.
   • Etablér klare sikkerhedspolitikker og retningslinjer, som medarbejderne skal følge.
   • Skab en kultur med fokus på cybersikkerheds-bevidsthed og opfordr medarbejderne til at rapportere mistænkelig aktivitet eller hændelser.
   • Kommuniker og gentag regelmæssigt vigtigheden af cybersikkerhed gennem interne kommunikationskanaler.
   Hvilke skridt bør vi tage for at forebygge og reagere på en datalækage eller et cyberangreb?

   Skridtene til at forebygge og reagere på en datalækage eller et cyberangreb inkluderer:

   • Implementering af stærke sikkerhedsforanstaltninger som indbrudsregistreringssystemer, firewall og antivirus-software.
   • Regelmæssig overvågning og analyse af jeres netværk for tegn på unormal aktivitet.
   • Udvikling af en beredskabsplan, der beskriver trinnene, der skal tages i tilfælde af et cyberangreb.
   • Regelmæssig sikkerhedskopiering af vigtige data og opbevaring af dem sikkert.
   • Hurtig reaktion og indkapsling af identificerede lækager, herunder underretning af berørte personer, som krævet af loven og involvering af relevante myndigheder.
   Hvordan kan vi etablere en robust og sikker netværksinfrastruktur for vores virksomhed?

   For at etablere en robust og sikker netværksinfrastruktur for jeres virksomhed:

   • Implementer en “defense-in-depth” strategi ved at anvende flere lag af sikkerhedsforanstaltninger som firewall, netværkssegmentering og indbrudsregistreringssystemer.
   • Opdater og patch jeres netværksenheder og systemer regelmæssigt for at rette kendte sårbarheder.
   • Brug stærke krypteringsprotokoller og sikre kommunikationskanaler.
   • Overvåg netværkstrafikken for tegn på ondsindet aktivitet og reager prompte på identificerede trusler.
   • Anvend sikre metoder til fjernadgang og stærke autentificeringsmekanismer.
   Hvad er de juridiske og regulatoriske krav for cybersikkerhed i vores branche, og hvordan sikrer vi overholdelse af dem?

   De juridiske og regulatoriske krav for cybersikkerhed varierer afhængigt af branchen og placeringen. For at sikre overholdelse:

   • Identificer og forstå de relevante cybersikkerhedslove, regulativer og standarder, der gælder for jeres branche.
   • Etabler et overholdelsesprogram, der opfylder kravene, herunder data-beskyttelse, privatliv og varsling om lækager.
   • Gennemgå og opdater jeres sikkerhedspraksis regelmæssigt for at følge ændringerne i lovgivningen.
   • Overvej at inddrage juridisk rådgivning eller cybersikkerhedseksperter for at sikre, at I er opdateret med den skiftende lovgivning.
   Hvordan kan vi effektivt håndtere og overvåge vores cybersikkerhedssystemer og teknologier?

   Effektiv håndtering og overvågning af cybersikkerhedssystemer og teknologier kan opnås ved følgende foranstaltninger:

   • Implementer et sikkerhedsinformations- og begivenhedsstyringssystem (SIEM), der centralt indsamler og analyserer sikkerhedslogs og begivenheder.
   • Gennemgå og vurdér regelmæssigt effektiviteten af jeres sikkerhedsforanstaltninger.
   • Overvåg og auditer brugeradgang til følsomme systemer og data.
   • Gennemfør penetrationstests og sårbarhedsvurderinger for at identificere eventuelle svagheder.
   • Etablér incident respons-processer og gennemfør analyse efter hændelser for løbende at forbedre jeres cybersikkerhedsforsvar.
   Hvad er de nye tendenser og teknologier inden for cybersikkerhed, som vi bør være opmærksomme på og overveje at implementere i vores virksomhed?

   Nye tendenser og teknologier inden for cybersikkerhed, som I bør overveje at implementere i jeres virksomhed, inkluderer:

   • Kunstig intelligens og maskinlæring til trusselsdetektion og -respons.
   • Bruger- og enhedsadfærdsanalyse til identifikation af unormale aktiviteter.
   • Cloud-sikkerhedsløsninger skræddersyet til at beskytte data og applikationer i cloud-miljøer.
   • Zero-trust-arkitektur for at forbedre netværkssikkerheden.
   • Blockchain-teknologi til sikre transaktioner og dataintegritet.
   • Biometrisk autentificering for stærkere adgangskontrol.
   • Automatiseret sikkerhedsorkestrering og respons for at effektivisere incident response-processer.
   • Kontinuerlig overvågning og trusselsinformation for at være forberedt på nye trusler.
   //Test til get url
   // Test til get formcapture 310523